Welkom bij Franss.nl
Login
Registreer
Ads
Cookies
Lees meer over het gebruik van cookies op deze website
Begrip: VWO 4
Voorkeursaanduiding: VWO 4
UUiD: e2026706-0829-4a4c-b726-9409b6f407e1
Definitie/omschrijving:
Heeft als leerniveau:
Is onderdeel van: -
Heeft als onderdeel: -
Aangemeld door:
Aantal leerobjecten in Edurep dat conform dit begrip gemetadateerd is: 4321
Voorbeelden van leerobjecten in Edurep die conform dit begrip gemetadateerd zijn:
De gegevens uit deze tabel komen uit het Onderwijsbegrippenkader (OBK) van Kennisnet
Quote:
Everything you can imagine is real. (Pablo Picasso)
meer quotes...
Gedicht:
Liedje (Judith Herzberg)
meer gedichten...